Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò. Câu nói này đã phần nào nói lên