Chúng tôi là Đời Lạ, và chúng tôi luôn cố gắng mang đến những thứ lạ