Nhắc đến Triều Tiên, hẳn ai cũng nghĩ tới một đất nước độc tài, nơi quyền