Với chúng ta, có lẽ ngày trọng đại nhất trong cuộc đời là ngày cưới. Vì