Bờ biển là một người tình độc ác của mọi quốc gia, nó là nơi tuyệt