Đại Hàn Dân Quốc, quốc gia thuộc khu vực Đông Á nổi tiếng với làn sóng