Trận động đất kèm sóng thần ngày 11-3-2011 là một nỗi đau lớn trong lòng người