Trái đất là nơi mà con người vẫn thường gọi là nhà, nhưng trong chính căn