Thế giới rất rộng lớn, nhiều điều thú vị hấp dẫn, nhưng bên cạnh đó, nó