Đây là 19 bức ảnh đẹp và hiếm từ năm 1928 do nhiếp ảnh người Anh