Bạn sẽ phải trầm trồ, và sợ hãi khi xem cách những người này coi thường