Nó đã xảy ra, đáng buồn là nó đã xảy ra, màn hình chiếc điện thoại