Trong chúng ta chắc chắn có rất nhiều người yêu chó hay hơn nữa còn có