Họa sĩ hình xăm Fred Giovannitti ở Tatlantis, ông là bố của 3 đứa trẻ sáng