Công nghệ cũng giống như Oxi, chúng tồn tại một cách vô hình nhưng lại vô