Chúng ta luôn tin rằng, mình có thể du lịch thoải mái đến bất cứ nơi