Tình yêu sẽ được nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương khi tay trong tay và