Iceland là một đất nước rất nhiều núi lửa đang hoạt động, những khối sông băng