Iphone là một chiếc điện thoại rất thông minh, nhưng không chỉ có vậy, nó còn