1. Đầu sạc này có tính năng nhanh hơn so với bộ sạc Ipad. 2. Hết