Cơn sốt Iphone chưa bao giờ là nguội với hầu hết dân công nghệ trên thế