Chắc chắn với những bộn bề của cuộc sống, những bậc cha mẹ không thể trông