Khi bạn nghĩ đến chữ may mắn, bạn có thể nghĩ về những thứ như trúng