Sau mỗi lần tắm, cảm giác thư thái rất khó tả, không chỉ là cách người