Sau những giờ làm việc mệt mỏi, bạn thường thích đi đâu. Bar, nhậu, hay đi