Anh Gregg Godfrey đã quyết định thực hiện một cú nhảy nguy hiểm với chiếc xe