Bạn có rất ít khoảng trống thừa trong căn nhà của mình, và vẫn muốn có