Thói quen dù đúng dù sai luôn được lặp lại mỗi ngày, chúng ta đều nghĩ