Ký sinh trùng là những sinh vật sống, phát triển nhờ môi trường sinh chất của