Chúng ta đều biết rằng phim mà không có kỹ xảo hình ảnh thì trông nó