Là một kỹ sư thiết kế, ai cũng mơ ước có một công việc ổn định,