Không phải ai cũng có thể dễ dàng xây dựng một căn nhà rộng dãi thoáng