Trên thế giới có rất nhiều ngôi làng tuyệt đẹp với cảnh quan thiên nhiên tuyệt