Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ bùng nổ, thời đại mà mỗi ngày