[youtube id="h8WrZYbi0hA" width="640" height="480" position="center"] [divider] Máy bay điều khiển từ xa, hay còn gọi là