Halloween là một năm tuyệt vời cho phép những đứa trẻ trở thành một nhân vật