Tôi từng thích chụp ảnh vu vơ, và cũng là fan cuồng của phong trào kinh