Gần đây, camera an ninh tại khu nghỉ dưỡng Disneyland ở Anaheim, California đã ghi lại