Nhiếp ảnh gia và đầu bếp thường không có tý liên quan gì với nhau cả,