Khi có điều gì thú vị,đáng sợ hoặc là những điều tốt đẹp xảy ra bất