Chúng ta gần đây đã biết đến sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay