Những máy bay phản lực như Airbus A320 hay Boeing 777 có thể đạt vận tốc