Được sống với một hình hài khỏe mạnh đó là niềm hạnh phúc của mỗi người.