Cũng như vẻ đẹp hoàn hảo của mình, mẹ thiên nhiên còn có những mặt đáng