Tự tay thiết kế cho mình một phòng ngủ, mình đoán chắc chưa có ai làm