Năm 2015 được xem là năm nóng nhất nhưng nó không đồng nghĩa với việc mùa