Đi đến các bãi biển với biển xanh, cát trắng, nắng vàng là khoảng thời gian