Một bức tranh có giá trị hơn ngàn lời mô tả, và National Geographic đã rất