Để phục vụ cho cuộc sống của con người, các nhà thiết kế đã không ngừng