Là một người cha tốt đôi khi phải hy sinh cho con những điều tuyệt vời